• гр. Бургас, п.к. 8018, ж.к. “Зорница”, VIP комплекс Перла, партер
  • +359 877 325 461
  • info@sportsmedicinedoctor.eu
гр. Бургас, п.к. 8018, ж.к. “Зорница”, VIP комплекс Перла, партер

Медицински прегледи в спорта

Според WHO World Health Organization (Световна Здравна Организация) здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие на съответният човек. Здравният статус се установява на основата на комплексни изследвания на организма във връзка с условията на средата-социална, трудова, битова, спортна, природата, в която човек живее, развива се, спортува. Основната цел на Спортната медицина е да се оцени здравето на спортиста в какво състояние е, да се профилактира от появата на различни заболявания и не на последно място е да се усъвършенства здравният статус на спортиста без което не може да се постигнат върхови спортни постижения.

Съгласно действащата наредба за медицински прегледи на лица занимаващи се със спорт в Република България всички занимаващи се със спорт състезатели и съдии трябва задължително подлежат на начален, периодичен, предсъстезателен медицински преглед.

Началните медицински прегледи освидетелстват и разрешават на желаещите да се занимават със спорт.Освен това тяхна основна цел е и да подпомогнат спортното ориентиране. Общопрактикуващият лекар няма право да извършва такъв преглед.

Как работи организма на един състезател при условията на екстремни физически натоварвания може да се изследва при провеждането на специални функционални тестове които определят адаптацията на организма към тях. Кардиореспираторната система е най-важната и отговорна за адаптацията към натоварванията в спорта. Не случайно тя е тази, която подлежи на основна проверка чрез специални тестове за определяне на функционалният работен капацитет на организма.

За да се определи функционалният работен капацитет на организма се използва стрес ЕКГ тест и метаболитен газов анализ. Стрес екг теста е най-често използваният неинвазивен тест за откриване на сърдечно-съдови заболявания при симптомни и асимптомни пациенти.

Метаболитният газов анализ при натоварване дава информация за обема кислород на килограм телесно тегло, който е необходим за извършване на физическата работа. Информацията получена от тези изследвания е важна за организацията на тренировъчният процес и индивидуалният подход към всеки един от състезателите в отбора.